Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

A pályázatok benyújtására 2022.12.26-ig van lehetőség

Előzetes regisztráció 2022. október 20. és 2022. december 15. közt

Jelen pályázati felhívás két komponensből áll:

A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére.


B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás.

A felhívásban A. és B. betűkkel jelöltük a komponensekre vonatkozó feltételeket.

A Program keretében két különböző támogatási konstrukció érhető el:

Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére.

A. Az energiaköltség-növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz igényelt hitel önerő-támogatásával (B. pont szerinti támogatás) kombinálva is igénybe vehető.

B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt
kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás.

Figyelem! Azon vállalkozásoknak nyújtható, amelyek az energiaköltség növekmény támogatásra vonatkozóan támogatói okirattal rendelkeznek (A. pont szerinti támogatás)!
A beruházás önerő támogatás igénybevételi feltétele (B. pont szerinti támogatás) az energiaköltség
növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) igénybevétele!

Támogatásban részesíthetők körének legfontosabb kritériumai:

A. energiaköltségek növekményéhez nyújtott támogatás

− A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül.

− A vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.

A vállalkozás a TEÁOR kód alapján vagy egyéni vállalkozók esetén az ÖVTJ7 kód alapján a Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágba tartozik, amennyiben a kód első két számjegye 10-33 közötti.

− A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének 3 százalékát.

− A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

− Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült költségei támogathatóak.

− A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.

B. energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

− A vállalkozás energiaköltség-növekmény támogatásban (A. pont szerinti) részesül.

− Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni.

− Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében.

Elszámolható költség és a támogatás intenzitása

A. energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás

A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz és/vagy villamosenergia havi átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással (a továbbiakban: teljes elszámolható költség).

Az adott havi villamosenergia és földgáz fogyasztást és költségeket kiállított számlával kell tudnia igazolni az utóellenőrzés során a Kedvezményezettnek. Amennyiben a számlázási periódus nem esik egybe a naptári hónappal, úgy az érintett számlákból arányosítással kerülnek meghatározásra a havi
költségek és fogyasztások.

Az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek.

A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.

Példa (fiktív számokkal):

– 2021. október hónapra vonatkozó kifizetett gáz nettó átlagár: 200 Ft/m3.

– 2022. október hónapra vonatkozó kifizetett gáz nettó átlagár: 700 Ft/m3.

– Havi nettó átlagárak növekménye: 500 Ft.

– 2022. október havi fogyasztás: 1.000 m3.

– A támogatás alapja: 1.000 m3 x 500 Ft = 500.000 Ft.

– A támogatási összeg a példa alapján (a támogatás alapjának 50%-a): 250.000 Ft.

B. energiahatékonysági beruházás hitellel

A hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás.

A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségéhez biztosítandó maximum 15% önerő.

Támogatási időszak: 2022. október 1. – 2022. december 31.

Igényelhető maximális támogatás

A két támogatási formában együttesen

– maximum 500 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény (TCF) 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján válságtámogatásként veszi igénybe a támogatást,

valamint

– maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe.

A válságtámogatás a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve nem haladhatja meg a 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Kötelező vállalások

  1. komponens esetén
    – A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére.
  2. komponens esetén
    – A vállalkozás vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31. napjáig.

A foglalkoztatotti létszámra vonatkozó vállalás rögzítése során a Kedvezményezett nyilatkozik a 2022. szeptember 30. napján fennálló foglalkoztatotti létszámáról és arról, hogy a fenti kötelezettséget vállalja és annak teljesítéséről adott határidőig beszámol. A Kedvezményezett 2023. október 15. napjáig nyilatkozik a 2023. szeptember 30. napján fennálló foglalkoztatotti létszámáról, amely alapján a vállalás teljesítése ellenőrizhető.

Támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje

A. energiaköltség növekményéhez nyújtott támogatás

Sikeres regisztrációt és a jogosultság Támogató általi megállapítását követően 2022. december 26. napjáig nyújtható be támogatási kérelem a Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén keresztül.
Adószámonként adott hónapra kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség.

B. energiahatékonysági beruházás hitellel

A beruházási hitelhez kapcsolódó támogatási kérelem a hitelintézeti szerződéskötést és annak
hatályba lépését követően, legkésőbb 2022. december 26. napjáig nyújtható be
a Támogató erre
a célra létrehozott pályázati felületén, amennyiben a pályázó rendelkezik az A. támogatás vonatkozásában támogatói okirattal, illetve a beruházásra vonatkozó hitelszerződéssel.

Kötelező regisztráció a támogatási kérelmek benyújtásához:

Regisztráció 2022. október 20. és 2022. december 15. között nyújtható be a Támogató erre a célra létrehozott pályázati felületén, melynek keretében előzetes jogosultságvizsgálat is történik.