Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

VP2-6.3.1-20

A pályázatok benyújtására 2022.11.17-2022.11.30 közt van lehetőség

Támogatás célja

Jelen felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében

Pályázók köre

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 a) őstermelők és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók esetén életvitelszerű tartózkodási helye, szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania,

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból.

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki

  • aki/amely a jelen – VP2-6.3.1-20 kódszámú – felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal;
  • aki/amely a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal
  • akinek azonos a székhelye vagy életvitelszerű tartózkodási helye olyan kedvezményezettel aki a VP2-6.3.1-20és VP2-6.3.1-16 pályázatban rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal
  • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelőtevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelező nyilvánosság

Elszámolható költségek köre

Projekt területi korlátozása

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg!

Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

· a népesség 10 ezer főnél kevesebb;

· 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;

 · nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig annak székhelye a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt. Ezen kötelezettségét a kedvezményezett a működtetési időszak végéig köteles fenntartani.

Támogatás összege:

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.

 2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre