Nagy ÉLIP

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

KAP-RD04a-RD04b-2-24

A pályázatok benyújtására 2024.09.17-2025.05.12 közt van lehetőség szakaszosan


Támogatás célja


Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések megvalósulása.


Pályázók köre


Mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás (ide tartozik a mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, szociális szövetkezet stb..) vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:
• Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
• a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
Nem részesíthető támogatásban az a vállalkozás, amely azonos megvalósítási hely esetében Vidékfejlesztési Program VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívása, vagy VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek
komplex fejlesztése” című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott projekt megvalósítását. Ezen előírás alól kivételt képeznek azon
kedvezményezettek, akik a támogatói okiratukat 2023. szeptember 1-jén vagy azt követően vették kézhez
A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelőiintegrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.


Kötelezettségek


Fenntartási kötelezettség:
• A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig,

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmekkerülnek együttesen elbírálásra:

  1. értékelési szakasz: 2024. szeptember 17. – 2024. szeptember 30.

2. értékelési szakasz: 2024. október 1. – 2024. október 14.

3. értékelési szakasz: 2025. április 15. – 2025. április 28

4. értékelési szakasz: 2025. április 29 – 2025. május 12.

Támogatható tevékenységek köre


Önállóan támogatható tevékenységek


A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez3 kapcsolódó, élelmiszerfeldolgozó borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése:

Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
• Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
• Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, azalapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök,laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhezkapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagycsomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
• Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható
szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembevételével.
• A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóanépületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
• A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóanenergetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemekműgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
• Energiahatékonysági beruházások
• Megújuló energia bevezetése

Borászati üzemek fejlesztése:
• Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez,bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
• Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagycsomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
• Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
• A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
• A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez
kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó
korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása,
víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
• Energiahatékonysági beruházások
• Megújuló energia bevezetése

Takarmány előállító üzemek fejlesztése
• Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiairendszerek kialakítása.
• A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök,laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagyraktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
• A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóanépületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
• A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
• Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (Njárműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése.
• Energiahatékonysági beruházások
• Megújuló energia bevezetése

Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek
fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást,
trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11
besorolás szerinti (kivéve 1020 TEÁOR) tevékenységekhez kapcsolódó egyéb
melléktermék feldolgozás


• Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan annak készítéséhez,kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
• Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, az üzemen belüli
anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
• mezőgazdasági termék értéknövelésnek tevékenységéhez kapcsolódó, áruszállításrahasználható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok),beszerzése. • A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknövelését szolgálóépületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
• A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknöveléséhezkapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások.
• Energiahatékonysági beruházások
• Megújuló energia bevezetése


Önállóan nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóantámogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
• Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek; (pl: tervezés, projektmenedzsment, műszaki ellenőr)
• Immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek,szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése)
• Kötelező nyilvánosság biztosítása
• Telepi infrastruktúra fejlesztése
• Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
• Ingatlanvásárlás


Nem támogatható tevékenységek
• a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
• erő és munkagépek, személyszállító gépjárművek, pickupok beszerzése;
• gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása
• használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
• folyékony bioüzemanyag előállítása


Projekt területi korlátozása


A projektek megvalósítási területe Magyarország.


Projekt megvalósítás időtartama:


Maximum 36 hónap


Támogatás mértéke:

Alaptámogatás mértéke: 50%

Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása: 70%

Azon vállalkozások, akik a legutolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 1 500 000 Ft értékben értékesítettek ökológiai minősítésű terméket az alaptámogatáson felül +10% támogatásra jogosultak

Kollektív módon megvalósuló beruházás az alaptámogatáson felül +10%-kalmegemelt támogatási intenzitásra jogosult
Több szempont érvényesítése esetén az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 65%-ot


Támogatás összege


Támogatás maximális összege élelmiszeripari fejlesztések esetén: 200 millió – 5 milliárd Ft
Támogatás maximális összege csak energiahatékonysági intézkedéseket és/vagy megújuló energia bevezetését tartalmazó esetén: 200 millió – 1 milliárd Ft


Támogatási előleg összege


A támogatási összeg 25%-a, maximum 500 millió Ft