Kis ÉLIP

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása
KAP-RD04a-RD04b-2-24

A pályázatok benyújtására 2024.06.25-2024.07.22 közt van lehetőség


Támogatás célja
Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések megvalósulása.


Pályázók köre
Mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást1 megvalósító azon vállalkozás (ide tartozik a mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, szociális szövetkezet stb..) vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:
• Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyelés Magyarországon fiókteleppel, és
• a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.


Nem részesíthető támogatásban az a vállalkozás, amely azonos megvalósítási hely esetében Vidékfejlesztési Program VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívása, vagy VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívása keretében támogatói okirattal rendelkezik és a támogatási
kérelem benyújtásakor kifizetési kérelem beadásával igazoltan még nem kezdte meg a már támogatott projekt megvalósítását. Ezen előírás alól kivételt képeznek azon kedvezményezettek, akik a támogatói okiratukat 2023. szeptember 1-jén vagy azt követően vették kézhez


A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.


Kötelezettségek


Fenntartási kötelezettség:
• A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig,


Támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

 1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
 2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.

Támogatható tevékenységek köre


Önállóan támogatható tevékenységek
A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszerfeldolgozó borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése:

 1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
  • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
  • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható
  szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) a felhívás 9.4 pontjában rögzített felső korlát figyelembevételével.
  • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
  • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
  • Energiahatékonysági beruházások
  • Megújuló energia bevezetése
 1. Borászati üzemek fejlesztése:
  • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
  • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése
  • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
  • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok
  bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)
  • Energiahatékonysági beruházások
  • Megújuló energia bevezetése

3. Takarmány előállító üzemek fejlesztése
• Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai
rendszerek kialakítása.
• A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az
alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök,
laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
• Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy
raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
• A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan
épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
• A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan
energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek
műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).
• Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N
járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése.
• Energiahatékonysági beruházások
• Megújuló energia bevezetése

4. Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek
fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást,
trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11
besorolás szerinti (kivéve 1020 TEÁOR) tevékenységekhez kapcsolódó egyéb
melléktermék feldolgozás


• Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan annak készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
• Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, az üzemen belüli
anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
• mezőgazdasági termék értéknövelésnek tevékenységéhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok), beszerzése.
• A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
• A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások.
• Energiahatékonysági beruházások
• Megújuló energia bevezetése

Önállóan nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
• Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek; (pl: tervezés, projektmenedzsment, műszaki ellenőr)
• Immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése)
• Kötelező nyilvánosság biztosítása
• Telepi infrastruktúra fejlesztése
• Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
• Ingatlanvásárlás

Nem támogatható tevékenységek
• a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
• erő és munkagépek, személyszállító gépjárművek, pickupok beszerzése;
• gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása
• használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;

Projekt területi korlátozása


A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Projekt megvalósítás időtartama:


Maximum 36 hónap


Támogatás mértéke:

 • Alaptámogatás mértéke: 50%
 • Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása: 70%
 • Azon vállalkozások, akik a legutolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 1 500 000 Ft értékben értékesítettek ökológiai minősítésű terméket +10% támogatásra jogosultak
 • Kollektív módon megvalósuló beruházás 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult

Több szempont érvényesítése esetén az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 65%-ot

Támogatás összege:
Támogatás maximális összege: 200 000 000 Ft

Támogatási előleg összege:
A támogatási összeg 25%-a