Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások

Felnőttképzési tevékenység engedélyezése

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és végrehajtási rendeletei új alapokra helyezték a felnőttképzés szabályozását. A felnőttképzési akkreditáció (programakkreditáció és intézményakkreditáció) helyett új fogalom született: a felnőttképzési engedély.

A törvény értelmében tehát ahhoz, hogy egy szervezet oktatási tevékenységet végezzen, felnőttképzési engedéllyel kell rendelkeznie. Ennek megszerzésének keretében ügyfeleinknek segítünk elkészíteni a képzési programokat, tanácsadással segítjük a megfelelő személyi és tárgyi feltételek kialakítását, szükség esetén kidolgozzuk az intézmény minőségirányítási rendszerét.

Felnőttképzési audit

Minden A, B és C körben felnőttképzési engedéllyel rendelkező cégnek, a Felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény) értelmében, az engedély megszerzésétől számított 2 éven belül, kötelező az intézmény külső értékelését lefolytatni.

Cégünk segítséget nyújt Önnek az Audithoz szükséges dokumentumok összeállításában, ellenőrzésében, valamint partnercégünk által biztosítjuk a szükséges audit lefolytatását.

A külső értékelés a minőségbiztosítási rendszer működtetésének vizsgálatán felül kifejezetten az intézmények támogatására irányul annak érdekében, hogy a hatósági ellenőrzés követelményeinek megfeleljenek. Az esetlegesen feltárt hiányosságoknak jogkövetkezménye nincs, az a hatóság felé nem kerül továbbításra, az értékelő vélemény kizárólag az intézmény számára kerül átadásra.