Vidékfejlesztési pályázatok

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, a vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők piacra jutásának elősegítésén- és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A kisléptékű infrastrukturális és eszközberuházások megvalósításával biztosítható a helyi termelők és a lakosság folyamatos összekapcsolása.

Pályázók köre: Vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

  • Eszközbeszerzés: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzése.
  • Támogatható termékkörök: hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható asztalok beszerzése.

 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek:

  • Építési projektelemet tartalmazó beruházás esetén: komplex projektarányos akadálymentesítés a fejlesztéssel érintett épület/épületrész közforgalom előtt nyitva álló helyisége(i) tekintetében, amennyiben az(ok) jelenleg még nem akadálymentesített(ek);
  • mobil eszközök beszerzése esetén a 3.1.2.2. fejezet p) pontja szerinti fejlesztés;
  • tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Projekt területi korlátozása: A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség. A Vidékfejlesztési Program értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

A támogatás max. összege: 100 millió forint
A támogatás intenzitása: 75-95 %

A pályázatok benyújtása  2021. december 17-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:
A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Területi korlátozás: Vidéki térségek, tehát az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

  • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
  • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
  • nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

Támogatás mértéke, összege:

  • Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
  • Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

A pályázatok benyújtása 2020. november 6-tól 2021. december 17-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

Jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3. naptól 2019. január 28-ig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

A mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségének stabilizálása mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységek indításának ösztönzésére, a vidéki térségekben hiányzó, vagy hiányos termékek és szolgáltatások hozzáférésének megvalósítása.

Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. október 24. naptól 2018. október 23. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Zöld város kialakítása

Jelen felhívás célja a vállalkozói tevékenységek ösztönzése, a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása, olyan technológiák, módszerek alkalmazásával, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Leromlott városi területek rehabilitációja

A felhívás célja javítani a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területeken élő, hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit az épített környezet minőségi megújításával, valamint a szociális szolgáltatásokra irányuló komplex tevékenységekkel.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Helyi gazdaságfejlesztés

Jelen felhívás célja a helyi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, illetve önkormányzati tulajdonú non-profit gazdasági társaságok számára a térségi gazdasági környezet fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése érdekében.

A felhívás a következő tevékenységeket támogatja:
– Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása
– Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása (iskola, önkormányzati intézmények konyhája)
– Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont jelleggel

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 500 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.február 29-től lehetséges

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!