Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

RRF-10.10.1-24

Támogatást igénylők köre:

 1. Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek alapítása 2021.12.31. vagy ennél korábbi dátumú és a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele meghaladja a projekt elszámolható költségét.
 • Továbbá, támogatási kérelmet kizárólag az az egyéni vállalkozó/egyéni cég nyújthat be, akinek az egyéni vállalkozói nyilvántartásában legkésőbb 2023. december 1-éig bejegyzésre került a Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenység.

Érintett GFO kódok:

 • 113 (Korlátolt felelősségű társaság);
 • 114 (Részvénytársaság);
 • 116 (Közkereseti társaság);
 • 117 (Betéti társaság)
 • 121 (Szociális szövetkezet)
 • 122 (Takarék- és hitelszövetkezet)
 • 123 (Iskolaszövetkezet)
 • 124 (Agrárgazdasági szövetkezet)
 • 126 (Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet)
 • 129 (Egyéb szövetkezet)
 • 131 (Ügyvédi iroda)
 • 132 (Szabadalmi ügyvivő iroda)
 • 133 (Vízitársulat)
 • 136 (Végrehajtó iroda)
 • 137 (Közjegyzői iroda)
 • 226 (Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)
 • 228 (Egyéni cég) r. 231 (Egyéni vállalkozó) s
 • 232 Egyéb önálló vállalkozó.
 • 572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
 • 573 (Nonprofit részvénytársaság)
 • 575 (Nonprofit közkereseti társaság)
 • 576 (Nonprofit betéti társaság)

Támogatásban nem részesíthetők köre:

 • Olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között 2023.12.09-én vagy azt követően szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451),
 • Az a vállalkozás, amely a támogatást közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel
 • Ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

2024. február 05. 17:00-tól 2025. március 31. 10:00-ig

Fenntartási időszak:

3 év, vagyis ezen időszakig a gépjárművet nem lehet értékesíteni.

Forrás keretösszege: 30 000 000 000 Ft

 • Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft;
 • a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft.

Támogatható projektek száma: maximum 9 375 db

Támogatható tevékenységek:

Kizárólag olyan teljesen elektromos, a vásárláskor először Magyarországon forgalomba helyezésre kerülő új gépjármű megvásárlása vagy zártvégű pénzügyi lízing keretében való beszerzése támogatható, amely megfelel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1, M2, illetve N1, N2 kategóriás gépjárműnek.

Igényelhető támogatás mértéke:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 800 000 Ft, maximum 64 000 000 Ft
 2. A projekt keretében beszerzett egy gépjármű maximális támogatása nem haladhatja meg az alábbi táblázatban feltüntetett, az egyes gépjármű kategóriák akkumulátor kapacitására vetített értékeket, illetve az egyes kategóriák esetében egy gépjármű elszámolható költsége nem haladhatja meg a táblázatban meghatározott maximális nettó értékeket.
 3. !!!A felhívás módosításának következtében elfogadható már olyan szerződés is, amely a támogatás nyeréshez köthető felfüggesztő feltételt tartalmaz (pl. szerződés hatálybalépése), így csökkentve a vállalkozás kockázatát. 

Ezt mindenképp érdemes a kiszemelt kereskedőkkel átbeszélni, egyeztetni!!!

Akkumulátor kapacitás (kWh)M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális támogatási összeg (Ft)M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=412 800 000 Ft11 500 000 Ft
41<X<=593 600 000 Ft14 000 000 Ft
59<4 000 000 Ft20 000 000 Ft
 M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális támogatási összeg (Ft)M2, N1 és N2 kategória esetén a maximális nettó elszámolható költség (Ft)
<=503 600 000 Ft17 000 000 Ft
50<X<=743 800 000 Ft22 000 000 Ft
74<4 000 000 Ft25 000 000 Ft

Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú gépjárművek beszerzéséhez igényelhető:

 A támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszáma (fő)A projekt keretében beszerezhető gépjárművek darabszáma (db)
1.10 főnél kevesebb1 db
2.10 fő vagy 10 főnél több, de 50 főnél kevesebb5 db
3.50 fő vagy 50 főnél több, de 250 főnél kevesebb10 db
4.250 fő vagy 250 főnél több16 db

Az egy gépjárműre eső maximális elszámolható költségek az alábbiak:

 • M1 kategória (személyautó): 20 000 000 Ft
 • M2, N1, N2 kategória (kisbusz és kishaszon gépjármű): 25 000 000 Ft

Előleg:

Jelen felhívás estében támogatási előleg nem igényelhető.

A projekt keretében beszerzett tisztán elektromos gépjármű forgalmi engedélyének a végső kedvezményezett nevére kiállításának és a gépjármű forgalomba helyezésének a dátuma nem lehet korábbi, mint a felhívás társadalmi egyeztetésére bocsátás dátumát követő nap, tehát 2023.12.09. napja.