KKV-k modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

(VINOP-1.2.1-21)

TERVEZET

 

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat!

A támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2021 márciusától lesz lehetőség.

Bővebb információkért keressen bennünket bizalommal:

Dr. Juhász Szabolcs +36/20 529-5153
Juszt András +36/30-609-8298

Támogatás célja

A hazai kkv-k a magyar gazdaság fejlesztési potenciálját képezik, ugyanakkor termelékenységük, szervezeti működésük, emberi erőforrásaik, digitális felkészültségük tekintetében még jelentősen elmaradnak európai versenytársaiktól, miközben velük állnak versenyben.

Ezért jelen felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra.

Projekt területi korlátozása

Támogatás igényelhető Budapest kivételével az ország egész területén, tehát Pest megyében is.

Támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Támogatás mértéke:

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT). Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében (a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év).

 

A támogatás pontos mértéke függ a megvalósítási helyszín regionális elhelyezkedésétől és a pályázó vállalkozás mikro-, kis- és középvállalkozás besorolásától:

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiókban található megvalósítási helyszín esetén:

mikrovállalkozás 70%

kisvállalkozás 70%

középvállalkozás 60%

Nyugat-Dunántúli megvalósítási helyszín esetén:

mikrovállalkozás 45%

kisvállalkozás 45%

középvállalkozás 35%

Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a Felhívás 1 számú mellékletében megvalósítási helyszín esetén:

mikrovállalkozás 55%

kisvállalkozás 55%

középvállalkozás 45%

Pest megye azon települései, amelyek NEM szerepelnek a Felhívás 1 számú mellékletében:

CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS KERETÉBEN VEHETNEK IGÉNYBE:

mikrovállalkozás 55%

kisvállalkozás 55%

középvállalkozás 45%

Támogatás összege:

Minimum 10 millió Ft, maximum 629,3 millió Ft

Előleg: 100%-os támogatási előleg igényelhető.

 

 

A projekt maximális elszámolható összköltsége:

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 

Létszám Elszámolható költség /fő Maximális elszámolható összköltség
9 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 99 millió Ft
49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft

299 millió Ft
249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft

50-249 főig: 3 millió Ft

899 millió Ft

Pályázók köre

 • Mikro-, és kisvállalkozások:
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházások nem támogathatók.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Eszközbeszerzés – Technológia fejlesztés beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

 

Választható, önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek

 • Infrastruktúra és ingatlan fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el). Építési beruházási szakértő nyilatkozatát csatolni szükséges annak alátámasztására, hogy az infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó részletes (munkanemekre bontott) építési költségbecslés reális. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag kamarai tagsággal rendelkező, a szakvélemény kiállításakor érvényes SZB (építési beruházási szekértői szakterület) jogosultsággal rendelkező építési beruházási szakértő nyilatkozata fogadható el.
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el és a képzésekkel együtt maximum 50 MFt).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el és a tanácsadással együtt maximum 50 MFt).
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (a projekt keretében max 10 MFT érheti el).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Projekt-előkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett.

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételt,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 • amely vállalkozás jelen Felhívás keretében egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program jelen konstrukciója keretében, kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik.

Bővebb információkért keressen bennünket bizalommal:

Dr. Juhász Szabolcs +36/20 529-5153
Juszt András +36/30-609-8298