Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (GINOP-1.2.14-20)

Támogatás célja

A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése.

Projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

 

Pályázók köre

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások:
 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;.
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt;
 • amelyek TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek, szövetkezetek;

 

Támogatásban nem részesíthetők köre

 • projektjének a támogatási igénye meghaladja a 10.000.000 Ft-ot és az elszámolható összköltsége meghaladja a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételek átlagának kétszeresét. Egy lezárt üzleti év esetén annak kétszeresét;
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

 

Kötelezettségek

 • A támogatási kérelemben a cégkivonatba július 1. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.
 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást vagy – figyelembe véve a megvalósítási időszak végén, továbbá a fenntartási időszak végén lefolytatott eredményességméréseket – annak arányos részét a visszafizetési arányról szóló, a Záró Projekt Fenntartási Jelentés beérkezését követő 90 napon belül megküldött tájékoztatás kézhezvételét követő 180. napig egy összegben visszafizeti.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését

Felhívás 2. számú szakmai mellékletében szereplő VTSZ lista szerint.

A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)
 • Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 35%-át érheti el).
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 • Ingatlan bérlés (összköltség legfeljebb 10%-át érheti el.

Támogatás mértéke: max. 70%

Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max. 150 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. január 5. 9.00 órától 2021 március 4. 12 óráig lehetséges.

Bővebb információért keressen bennünket bizalommal!

+36306098298
info@kreativo.hu
1142 Budapest, Szőnyi út 50/a.