KKV Technológia Plusz Hitelprogram

Azonosító jel: GINOP Plusz- 1.4.3-24

Kölcsön összege:

Minimum 10 millió Forint – maximum 100 millió Forint

Pályázók köre:

Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek

– legalább utolsó lezárt üzleti év statisztikai létszáma 5 fő, és

– amelyek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

– Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.

Hitelösszeg < üzemi eredmény x 15

– A GINOP Plusz 1. prioritás keretében már támogatásban részesült vállalkozás jelen Hitelprogram keretében nem részesülhet támogatásban kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, melyet a Kölcsönkérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt.

– Budapesti székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga Budapesten kívül, de Magyarországon valósul meg.

Nem nyújtható támogatás:

 • A GINOP Plusz 1. prioritás keretében már támogatásban részesült vállalkozás jelen Hitelprogram keretében nem részesülhet támogatásban kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, melyet a Kölcsönkérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt.
 • Mezőgazdasági termelő vállalkozás részére – azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a kölcsönkérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló
  szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik – projektje finanszírozására,
 • élelmiszeripari vállalkozás részére, illetve élelmiszeripari tevékenységre irányuló fejlesztési igényre (TEÁOR 10-11) besorolás szerinti főtevékenységű vállalkozások, illetve erre irányuló
  fejlesztési igény. Továbbá kizáró feltétel az is, amennyiben az igénylő vállalkozásnak nem a 10-11 TEÁOR kód szerinti a főtevékenysége, azonban a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év alapján,
  az árbevételének több mint 50%-a származik ezen tevékenység(ek)ből)
 • építőipari vállalkozás részére, illetve építőipari fejlesztési igényre TEÁOR 41-43 kód szerinti főtevékenységű vállalkozások, illetve erre irányuló fejlesztési igényre. Továbbá kizáró feltétel az is, amennyiben az igénylő vállalkozásnak nem a 41-43 TEÁOR kód szerinti a főtevékenysége, azonban a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év alapján, az árbevételének több mint 50%-a származik ezen tevékenység(ek)ből),

Önerő:
A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének
– legalább 10%-a,
– regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a,
amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

Ingatlan vásárlás költségei nem elszámolhatók a saját forrás (önerő)részeként.

Futamidő:

A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező – a beruházás részét képező – eszközhöz tartozó futamidő!

 • az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezésekesetében
 • a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
 • a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
 • a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
 • a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 82 hónap.
 • min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben akivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

Rendelkezésre tartási idő

A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónap, legfeljebb 18 hónap, mely megújuló energiával kapcsolatos beruházást tartalmazó projekt esetén indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

Türelmi idő

A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap

Projekt megvalósítási határideje

A Projekt megvalósításának határideje (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

Elszámolható költségek:


1) Új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben (egyenkéntminimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök),

 • technológiai korszerűsítést eredményező új eszköz, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is,
 • IKT eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) beszerzési költségei, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 30%-os mértékben,
 • elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben.

A gépek esetében rendszámos járművek beszerzése nem támogatott, DE pl munkagépek,telephelyen belüli anyagmozgató eszközök (béka, targonca) beszerzése igen.

2) Immateriális javak beszerzése – Önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshezkapcsolódóan elszámolható, legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a.

3) Megújuló energiaforrás beszerzése legfeljebb az összes elszámolható költség 30%-a erejéig:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához szükséges új eszközök fentiek szerinti költsége, valamint az új elektromos gépjármű beszerzésének költségei együttesen nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 50%-át.

4) Képzéshez kapcsolódó költségek, valamint Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. fordítás, tolmácsolás, lektorálás) – képzési és tanácsadási szolgáltatások együttesen legfeljebb az összes elszámolható költség 5%-a lehet.

5) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl.minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a.

Elvárt fedezettség mértéke: 50%
a) új gép/berendezés/gépjármű vásárlás esetén elégséges a megvásárolt eszköz fedezetként

b) megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén, a kivitelezéssel érintett ingatlant kötelező bevonni fedezetként.


Az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 50%-a, több hitelcél esetén a fedezettségi szintet az egyes hitelcélokat érintő tőkekitettséggel súlyozottan kell aggregáltan megállapítani.