Vállalkozásfejlesztési pályázatok

Jelenleg elérhető pályázatok:

 

KKV Technológia Plusz Hitelprogram

A pályázatok benyújtására 2024.04.30-tól

Megjelent a KKV Technológia Plusz Hitelprogram – GINOP Plusz- 1.4.3-24, amely egy 0%-os hiteltermékkel támogatja a KKV szektor beruházásait.

Jelen konstrukció a következő időszakban a KKV-k beruházásainak uniós támogatással rendelkező pályázati programja.

Kölcsön összege:
Minimum 10 millió Forint – maximum 100 millió Forint

A kölcsön kamata, díjak, jutalékok, futamidő:

− Kamat: 0% / év

− Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj és szerződésmódosítás 0 Ft.

− Futamidő: 24-120 hónap a beszerzett tárgyi eszközök amortizációs kulcsától függően.

 

Támogatható tevékenységek:

1. Új tárgyi eszköz beszerzése

2. Immateriális javak beszerzése

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák

4. Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek

5. Képzéshez kapcsolódó költségek

6. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek

Részletekért kattintson ide

 

Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

RRF-10.10.1-24

A pályázatok benyújtására 2024.02.05-2025.03.31

 

Támogatást igénylők köre:

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaság

Támogatható tevékenységek:

Kizárólag olyan teljesen elektromos, a vásárláskor először Magyarországon forgalomba helyezésre kerülő új gépjármű megvásárlása vagy zártvégű pénzügyi lízing keretében való beszerzése támogatható, amely megfelel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1, M2, illetve N1, N2 kategóriás gépjárműnek.

Támogatás mértéke: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 800 000 Ft, maximum 64 000 000 Ft

Részletekért kattintson ide

Lezárult pályázatok:

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

GINOP Plusz-1.2.3-21

Pályázók köre:

A programban magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező  egyéni vállalkozók, mikro-, és kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet. Ország teljes területén megvalósítható a beruházás, kivéve Budapest. Egyéb fetételek a kiírásban.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Eszközbeszerzés 

 Választható, önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek

 • Infrastruktúra és ingatlan fejlesztés (max 70%)
 • Tanácsadási szolgáltatások  (max 20% képzésekkel együtt és max 50 MFt).
 • Képzési szolgáltatások  (max 20% a tanácsadással együtt és max 50 MFt)
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele  (max 10 MFt)
 • Megújuló energiaforrás alkalmazása (max 50%)
 • Projekt-előkészítés (max 5%)

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett.

Támogatás összege:

 • 10 – 200 millió Ft feltételesen vissza nem térítendő

A támogatás maximális mérték a vállakozás létszáma határozza meg rögzített sávozás alapján.

A visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Támogatás intenzitás:

A támogatás pontos mértéke függ a megvalósítási helyszín regionális elhelyezkedésétől és a pályázó cég vállalkozási besorolásától: 50-70%


Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.2.9-20

Pályázók köre:

A programban magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, miko-, kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a felhívásban megadott 2 településlistában  szereplő településen valósítják meg a projektet. Egyéb fetételek a kírásban.

Támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzésére – kötelező gépet venni!
 • Ingatlanberuházásra (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)
 • Információs technológiafejlesztés (max 50%)
 • Bérköltség támogatásra (bérköltség támogatás igénybevétele esetén
  további: munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása)
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható ( max 15%)

Támogatás összege:

 • az 1. számú mellékletben felsorolt településeken: 2 – 10 millió Ft vissza nem térítendő
 • a 2. számú mellékletben felsorolt településeken 10 – 60 millió Ft 
 • vissza nem térítendő

Támogatás mértéke:

 • 1.  számú mellékletben felsorolt településeken: 70%
 • 2. számú mellékletben felsorolt településeken: 100%

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések
támogatása kkv-k részére

GINOP-4.1.5-22

Pályázók köre:

A programban magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező  mikro-, kis-, és kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet. Közép Magyarországi területén nem megvalósítható a beruházás. Egyéb fetételek a kiírásban.

Nem támogatott a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztése!

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 • Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése 
 • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Napkollektoros rendszer telepítése és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése 
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Támogatás összege:

 • 75 – 500 millió Ft feltételesen vissza nem térítendő

A visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Támogatás intenzitás:

 • max. 90%

Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

GINOP Plusz-1.1.2-21

Pályázók köre:

A programban magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező  mikro-, kis-, és kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik rendelkezek IFKA előminősítéssel és felhívásban meghatározott növekedési kritériumoknak megfelelnek. Ország teljes területén megvalósítható a beruházás, kivéve Budapest. Egyéb fetételek a kiírásban.

Támogatható tevékenységek:

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc,gyártási know-how
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
 • Kísérleti-fejlesztés
 • Információs technológia-fejlesztés

Támogatás összege:

 • 100 – 2.500 millió Ft feltételesen vissza nem térítendő

A visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Támogatás intenzitás:

A támogatás pontos mértéke függ a megvalósítási helyszín regionális elhelyezkedésétől és a pályázó cég vállalkozási besorolásától: 30-50%


Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

GINOP-1.2.14-20

Pályázók köre:

A programban magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező  mikro-, kis-, és kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik rendelkezek IFKA előminősítéssel és tevékenységük szerepel a meghatározott TEÁOR listában. Közép Magyarországi területén nem megvalósítható a beruházás. Egyéb fetételek a kiírásban

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Eszközbeszerzés 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak  (max. 10 %)
 • Ingatlan  bővítés, átalakítás, korszerűsítés ( max 50 %)
 • Információs technológia-fejlesztés (max 50 %)
 • Iparjogvédelmi tanácsadás (max. 10 %)
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek  (max. 20 %)
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele (max. 35 %)
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, max. 15 %)

Támogatás összege:

 • 5 – 150 millió Ft feltételesen vissza nem térítendő

A visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Támogatás mértéke:

 • max. 70%

KKV START INNOVÁCIÓ

Pályázók köre:

A programban magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, miko-, kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet. Az ország teljes területén megvalósítható, gazdaségi feltételek a kiírásban.

Támogatható tevékenységek:

 • Innováció bevezetéséhez, adaptív innovációhoz kapcsolódó
  • Bérköltség (min 50%)
  • Anyagköltség
  • Igénybe vett szolgáltatás
 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak
 • Koordinációs költség (max 5%)

Támogatás összege:

 • 10 – 30 millió Ft vissza nem térítendő

Támogatás mértéke:

 • max. 60%

Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

Pályázók köre:

A programban magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, miko-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, a megadott TEÁOR listában szereplő tevékenységgel, területi megkötéssel és egyéb fetételekkel.

Támogatható tevékenységek:

 • Gépek és szerszámok beszerzése
 • Termelési folyamat megváltoztatására irányuló induló beruházások
 • Információs technológia-fejlesztések
 • Gyártási know-how és immateriális javakbeszerzések
 • Energiahatékonysági beruházás
 • Megújuló energia használatát célzó beruházás

Támogatás összege:

 • Mikro vállalkozások részére: 8- 50 millió Ft vissza nem térítendő
 • Kis- ésKözépvállalkozások részére: 25 -400 millió Ft vissza nem térítendő

Támogatás intezitás:

A támogatás pontos mértéke függ a megvalósítási helyszín regionális elhelyezkedésétől és a pályázó cég vállalkozási besorolásától20-50%

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

A pályázatok benyújtására 2022.12.26-ig van lehetőség

Előzetes regisztráció 2022. október 20. és 2022. december 15. közt

A támogatási program célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és
versenyképességi problémáinak kezelése, valamint
a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek
(villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával,
illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő
beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő
hozzájárulás biztosításával.