Vállalkozásfejlesztési pályázatok

Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás A pályázatok benyújtása 2021. február 15. 8:00 órától 2021. március 5-ig lehetséges. A támogatás célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis- és középvállalkozások, továbbá 1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, szoftvereknek, BIM rendszert támogató eszközeinek, újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozása, amely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
 1. a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
 2. meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
 3. termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
 4. információs technológia-fejlesztés,
 5. új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,
 6. a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
 7. immateriális javak beszerzése,
 8. a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás, i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás,
 9. belső, szakmai képzések támogatása.
A támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják. Támogatás összege:
 • Kis- és Középvállalkozások részére: min. 25 millió Ft, max. 400 millió Ft.
 • Mikro vállalkozások részére: min. 8 millió Ft, max. 50 millió Ft.
Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (VINOP-1.2.1-21) TERVEZET A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a felhívás változhat! A támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2021 márciusától lesz lehetőség. Támogatás célja A hazai kkv-k a magyar gazdaság fejlesztési potenciálját képezik, ugyanakkor termelékenységük, szervezeti működésük, emberi erőforrásaik, digitális felkészültségük tekintetében még jelentősen elmaradnak európai versenytársaiktól, miközben velük állnak versenyben. Ezért jelen felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra. Projekt területi korlátozása Támogatás igényelhető Budapest kivételével az ország egész területén, tehát Pest megyében is. Támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie. Támogatás mértéke: Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT). Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében (a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év).  A támogatás pontos mértéke függ a megvalósítási helyszín regionális elhelyezkedésétől és a pályázó vállalkozás mikro-, kis- és középvállalkozás besorolásától! Kérjük, ezzel kapcsolatban keresse kollégánkat! Támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 629,3 millió Ft Előleg: 100%-os támogatási előleg igényelhető.    Pályázók köre: Egyéni vállalkozók, mikro-, és kisvállalkozások:
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
A TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházások nem támogathatók. Támogatható tevékenységek köre Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
 • Eszközbeszerzés – Technológia fejlesztés beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.
  Választható, önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
 • Infrastruktúra és ingatlan fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el). Építési beruházási szakértő nyilatkozatát csatolni szükséges annak alátámasztására, hogy az infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó részletes (munkanemekre bontott) építési költségbecslés reális. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag kamarai tagsággal rendelkező, a szakvélemény kiállításakor érvényes SZB (építési beruházási szekértői szakterület) jogosultsággal rendelkező építési beruházási szakértő nyilatkozata fogadható el.
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el és a képzésekkel együtt maximum 50 MFt).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el és a tanácsadással együtt maximum 50 MFt).
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (a projekt keretében max 10 MFT érheti el).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Projekt-előkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).
A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett. Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A Felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése.

Önállóan támogatható tevékenységek

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését

Önállóan nem támogatható tevékenységek
 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (max. 10 %)
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés max.  50 %)
 • Információs technológia-fejlesztés (max. 50 %l)
 • Iparjogvédelmi tanácsadás (max. 10 %)
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások (max. 20 %)
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele (max. 35 %)
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, max. 15 %)
 • Ingatlan bérlés (összköltség legfeljebb 10%-át érheti el).
Figyelem! Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Támogatás mértéke: max. 70% A visszatérítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul át ténylegesen vissza nem térítendő támogatássá. Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max. 150 millió Ft

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. január 5. 9.00 órától 2021 március 4. 12 óráig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Pályázható tevékenységek: – Új eszközök, gépek beszerzésére – kötelező gépet venni! – Ingatlanberuházásra (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) – Információs technológiafejlesztésre – maximum a projekt 50%-ig! – Bérköltség támogatásra (bérköltség támogatás igénybevétele esetén további: munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása) – Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).

Támogatás mértéke:
 • az 1.  számú mellékletben felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,
 • a 2. számú mellékletben felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%– a lehet.

Támogatás összege:

 • az 1. számú mellékletben felsorolt településeken: 2 millió Ft, max. 10 millió Ft
 • a 2. számú mellékletben felsorolt településeken 10.000.001 Ft, max. 60 millió Ft

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 19-től 2021. február 18-ig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

A felhívás célja az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítása, megújuló energiaforrások felhasználásával. Az erre irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában járul hozzá. A felhívás keretében energiahatékonyság fokozását és/vagy megújuló energiaforrás felhasználását lehet támogatni, kizárólag a pályázó vállalkozás tulajdonában, vagy bérleményében lévő ingatlanra.

Figyelem! A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogatható!

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,6  millió Ft, maximum 100 millió Ft
 • Támogatás mértéke: 55%

A támogatási kérelmek benyújtása 2020.10.15-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

Vállalatok innovációs tevékenységének támogatása

A felhívás célja az NKFIH előminősítéssel rendelkező vállalkozások rövid időn belül növelő kísérleti fejlesztési tevékenységek megvalósításának támogatása oly módon, hogy a támogatásban részesülők alkalmasak legyenek a korszerű, digitális vagy Ipar 4.0-as megoldások kifejlesztésére, gyártására, szállítására, és beüzemelésére közép- illetve nagyvállalkozások számára. Támogatható tevékenységek:  Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

Elszámolható költségek:

 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai (munkabér, megbízási díj; személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria), foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
 • Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió forint, maximum 50 millió forint

A támogatási kérelem benyújtása 2020. július 1-től – 2020. augusztus 31. -ig lehetséges. Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A felhívás célja olyan kis- és középvállalkozások támogatása, akik elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra, figyelemmel a koronavírus gazdasági hatásai által leginkább sújtott vállalkozások nehézségeire.

Pályázható tevékenységek: – új eszköz, berendezés vásárlása – Információs technológia-fejlesztés – A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal  kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés – Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele – Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók  magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés – Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek  célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények  energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával – Forgóeszköz vásárlás

 • Az igényelhető  támogatás összege: 5 millió Ft – 153,5 millió Ft
 • Támogatás mértéke: maximum 70 %, mely a feltételek teljesítése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. 05. 01. naptól van lehetőség. (LEZÁRVA) Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Gyakornoki program pályakezdők támogatására

A felhívás célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások, szövetkezetek részéről 25 évnél fiatalabb OKJ-s végzettségű, az Ifjúsági Garanciarendszerben regisztrált gyakornokok foglalkoztatása. A gyakornok foglalkoztatásának meg kell kezdődnie a pályázat benyújtását megelőző 90 napon belül, és a elszámolható bruttó munkabér nem haladhatja meg a 350 000 Ft-ot. Támogatható tevékenység ezen túl: vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység, adminisztrációs tevékenység, kötelező nyilvánosság biztosítása, valamint eszközbeszerzés a projekt értékének 40%-áig. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követően a gyakornokot még 3 hónapig tovább foglalkoztatja.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 500 000 forint, maximum 22.176.000  forint. A támogatás maximális mértéke: 100% A támogatási kérelmek benyújtása 2020. július 31-ig lehetséges Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál – új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy – új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor. Támogatható tevékenységek: – Eszközbeszerzés (technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése) – Immateriális javak beszerzése (harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint Támogatás maximális mértéke : 50 %

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. december 6-tól – 2018. február 15-ig lehetséges. Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft maximum 100.000.000 Ft. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 02. 16. naptól van lehetőség. (LEZÁRVA) Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Felhívás fő célja, hogy Közép-Magyarországon az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft maximum 100 000 000 Ft. A támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május 15. naptól van lehetőség. (LEZÁRVA) Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16-tól lehetséges. (LEZÁRVA) Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani. A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
 •  A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.
A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
 • A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges. Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 25-től 2019. január 25-ig lehetséges. Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 25-től 2019. január 25-ig lehetséges. Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet. Jelen felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től 2019. február 15-ig lehetséges. Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitelprogram

Egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése, a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

A hitel összege minimum 1 millió Ft – maximum 600 millió Ft Kamat: 0 % / év

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

A program elsődleges célja az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 900 000 forint, maximum 30 millió forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges. Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. Ennek érdekében a vállalati ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, illetve innovációs tevékenységek kerülnek támogatásra állami társfinanszírozással.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne kizárólag a Közép-magyarországi régió területe.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, konzorcium esetén minimum 100 millió Ft,  maximum 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Beadási határidő: 2016. április 25.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

Iparjog A felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 6 millió forint A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges. Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés A felhívás célja a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott intelligens gyártási specializáció támogatása. A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja: – prototípus-fejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása , – a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel). A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Azon pályázók esetében, amelyek rendelkeznek, legalább 1 lezárt üzleti évvel, a támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 130 millió Ft lehet. Azon pályázók esetében amelyek nem rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel, a támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 11-től 2018. január 11-ig lehetséges. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: • 2016. február 29. • 2016. május 16. Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal! Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 50 millió forint.

A  támogatási  kérelmek  benyújtása  2015.  július  09-től  2017.  július  10-ig  lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!