Vállalkozásfejlesztési pályázatok

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft maximum 100.000.000 Ft.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 02. 16. naptól 2019. 02.16. napig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május 3. naptól 2019. év május hó 3. napig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Felhívás fő célja, hogy Közép-Magyarországon az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft maximum 100 000 000 Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. év május 15. naptól 2019. év május hó 15. napig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft

Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16-tól 2019. március 18- ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

  •  A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.
  • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.

A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

  • A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.
  • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 25-től 2019. január 25-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 25-től 2019. január 25-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től 2019. február 15-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitelprogram

Egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése, a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

A hitel összege minimum 1 millió Ft – maximum 600 millió Ft

Kamat: 0%/év

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

A program elsődleges célja az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 900 000 forint, maximum 30 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. Ennek érdekében a vállalati ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, illetve innovációs tevékenységek kerülnek támogatásra állami társfinanszírozással.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne kizárólag a Közép-magyarországi régió területe.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, konzorcium esetén minimum 100 millió Ft,  maximum 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Beadási határidő: 2016. április 25.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Iparjog

A felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 6 millió forint

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainak bizalommal!

 

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

A felhívás célja a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott intelligens gyártási specializáció támogatása.
A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:
– prototípus-fejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása ,
– a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).
A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Azon pályázók esetében, amelyek rendelkeznek, legalább 1 lezárt üzleti évvel, a támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 130 millió Ft lehet.
Azon pályázók esetében amelyek nem rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel, a támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 11-től 2018. január 11-ig lehetséges. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
• 2016. február 29.
• 2016. május 16.

Bővebb információért keresse munkatársainak bizalommal!

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 50 millió forint.

A  támogatási  kérelmek  benyújtása  2015.  július  09-től  2017.  július  10-ig  lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainak bizalommal!