Nonprofit szervezetek számára kiírt pályázatok

Nonprofit szervezetek számára kiírt pályázatok


A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével- EFOP-1.3.7-17

A felhívás keretében támogatott fejlesztések fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.

Bővebb információért keresse munkatársunkat bizalommal!

 

Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében- EFOP-1.8.7-16

A szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások támogatására kerül sor, különös tekintettel a közösségek és családok bevonására.

Bővebb információért keresse munkatársunkat bizalommal!

 

Digitális környezet a köznevelésben- VEKOP-7.3.3-17

A konstrukció átfogó célja egy olyan minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításának támogatása, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készíti fel a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A konstrukció további célkitűzése a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése.

Bővebb információért keresse munkatársunkat bizalommal!

 

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért- VEKOP-7.3.4-17

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.

Bővebb információért keresse munkatársunkat bizalommal!

 

A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban- VEKOP-7.3.5-17

A Felhívás célja a hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítése, beépítésének elősegítése a kulturális intézmények informális és nem formális szolgáltatási kínálatába, Mesepontok létrehozásával támogatva a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását a kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés által.

Bővebb információért keresse munkatársunkat bizalommal!

 

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága

Jelen felhívás célja az állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg. Azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 500 millió Ft, maximum 2000 millió Ft. Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 200 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2017. november 15-ig lehetséges. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
– 2016. február 15.
– 2016. augusztus 8

Bővebb információért keresse munkatársunkat bizalommal!

 

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

A felhívás célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése valamint a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 400 millió forint

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2016. május 23-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!