Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása

Európai Mezőgazdasági Garancia Alap

Pályázók köre: A támogatás igénybevételére borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult.

Támogatható tevékenységek köre

 1. a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása;
 2. a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése;
 3. a rendelet alapján támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése.

 

Támogatás mértéke:

 • őstermelő és KKV esetében a borászati üzem működési helye szerinti,
 1. az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a nettó vételár 50%-a,
 2. az 1. mellékletben szereplő település esetében a  nettó vételár 40%-a;
 • nagyvállalat esetében a borászati üzem működési helye szerinti,
 1. az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a  nettó vételár 25%-a,
 2. az 1. mellékletben szereplő település esetében a  nettó vételár 20%-a.

 

Támogatás összege: max. 100 millió Ft.

 • A rendelet lehetőséget biztosít a hatálybalépés előtt beszerzett borászati gépek és technológiai berendezések támogatására is, melyek vonatkozásában a kérelem 2020. november 30 és december 21. között nyújtható be. Ezesetben legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható.

 

Kizáró okok, speciális feltételek

 • Támogatásra jogosult az a kérelmező, aki
  • a  támogatási kérelemben és a  kifizetési kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés vonatkozásában az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból – a  Vidékfejlesztési Program valamely intézkedése keretében – nem rendelkezik érvényes támogatói okirattal;
  • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik működési engedéllyel;
  • nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
  • a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a  kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével – rendelkezik az  üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;
  • esetében a  benyújtási időszak utolsó napjától számított három éven belül a  borászati hatóság véglegessé vált határozattal a  borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helye szerinti borászati üzemet véglegesen nem zárta be, vagy tevékenységét ideiglenesen nem függesztette fel;
  • nyilatkozik arról, hogy
 1. a  borászati gépet, technológiai berendezést a  támogatás folyósításától számított legalább öt évig rendeltetésének megfelelően, a  vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használja, üzemelteti (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség),
 2. az  üzemeltetési kötelezettség alatt bekövetkező amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás vagy jótállás alapján felmerülő csereok esetén a  borászati gépet, technológiai berendezést saját forrás terhére az  új borászati géppel, technológiai berendezéssel azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező, a  csere megvalósulásának bejelentésétől számított két évnél nem régebbi gyártású borászati gépre, technológiai berendezésre cseréli,
 3. az  üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezik a  borászati gép, technológiai berendezés kizárólagos üzemeltetését biztosító joggal,
 4. a  borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést, vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gép, technológiai berendezés beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően a  Vidékfejlesztési Program keretében érvényes támogatói okirattal rendelkezik,
 5. a borászati gép, technológiai berendezés vásárlásával összefüggő gazdasági eseményről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást vezet
 • Támogatás olyan, 2020. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez nyújtható
  • amely a  borászati üzem szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy -palackozási kapacitásának növekedésével vagy a  piaci igényekhez való alkalmazkodáson keresztül hozzájárul a  kérelmező versenyképességének növeléséhez, és
  • amelynek célja a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, a  234/79/EGK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.  december 17-i 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) 50. cikkében meghatározott termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése.
 • Támogatás olyan támogatható tevékenység megvalósításához igényelhető, amelynek
  • beszerzése nem önállóan irányul napelem- vagy napkollektorrendszer létesítésére,
  • beszerzése nem minősül pótló beruházásnak,
  • beszerzésével teljesülnek az előző bekezdésében foglalt támogatási feltételek,
  • az előző bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének indokoltsága bemutatásra kerül,
  • üzemeltetési helye Magyarország területén van.Egy kérelmező egy benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.

 

Bővebb információért keresse kollégáinkat bizalommal:

+36205295153
info@kreativo.hu

1142 Budapest, Szőnyi út 50/a.