Mezőgazdasági pályázatok

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban – az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kívánja kezelni.

A támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

A felhívás a klímaváltozás hatásaként, illetve a klímaváltozás eredményeként bekövetkezett katasztrófaesemények és kedvezőtlen éghajlati jelenségek kártételeinek megelőzésére irányul.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 10 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 20 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. január 6. napjától 2019. december 07. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.

A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.09.12-től – 2018. 09.11-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése

A felhívás célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

A felhívás célja a mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében, valamint a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására első körben 2016. február 15-től 2016. április 15-ig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése

A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 20. naptól 2018. május 21. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Sertéstartó telepek korszerűsítése

A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.05.03-tól – 2018. 06. 03-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.05.02-től – 2018. 06. 02-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Baromfitartó telepek korszerűsítése

A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.05.04-től – 2018. 06. 04-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Állattartó telepek korszerűsítése

A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 200 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.05.06-tól – 2018. 06. 06-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

Jelen Felhívás keretében, olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak.

A támogatási összeg a tárgyév július 31-ig az egységes kérelemben bejelentett, illetve szeptember 30-ig, a biztosító által megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító, illetve a szerződő fél díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.

A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

Hazánkban a Natura hálózat gyep hasznosítású területeire speciális földhasználati előírások vonatkoznak, melyek betartása többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentenek a gazdálkodók számára. A támogatás célja a jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 69 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év.

A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

Hazánkban a Natura hálózat erdő hasznosítású területeire speciális, a közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező szerkezeti és funkcionális elemeinek, valamint az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű fajok életfeltételeinek biztosítását szolgáló erdőgazdálkodási kötelezettségek vonatkoznak, melyek betartása többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentenek a gazdálkodók számára. A támogatás célja a jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: korcsoporttól és faállománytípus csoporttól függően legalább 41, de legfeljebb 237 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év.

A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

A támogatás fő céljai a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erősítése.

  • A támogatás hozzájárul a gyepterületek és takarmánytermő területek megőrzéséhez, jövedelemkiegészítést biztosít a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken a
    mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére.
  • Közvetve ösztönzi a hátrányos természeti adottságokhoz alkalmazkodó, piaci jelentőséggel bíró
    és a különleges jellegű (gyakran veszélyeztetett állatfajokhoz tartozó) élőállatok tartását.
  • A kompenzációs kifizetések az érintett területeken hozzájárulnak a gazdálkodási tevékenység
    fenntartásához, a gazdaságok életképességének, helyzetének javulásához.
  • A támogatás hozzájárul a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megvalósulásához is.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 85,9 euró/ha. A támogatási összeg hektár alapra van vetítve.

A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létesítése, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.04-től – 2018. 03. 03-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kertészet korszerűsítése- gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kertészet korszerűsítése – üveg – és fóliaházak létesítése, energetikai hatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.07-től – 2018. 03. 06-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának támogatásával

Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén, így a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, korszerű ültetvények kialakítása, fajtaválaszték korszerűsítése, termésátlagok és minőség javítása, öntözés korszerűsítése támogatható a pályázat keretében.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

Jelen felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.

Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.21-től – 2018. 03. 20-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése

A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. A felhívás keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági termelők, akik a jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az előírásoknak megfelelő trágyatárolóikat.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának időtartama
– január 11 – február 12.
– május 09 – június 10.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Jelen felhívás célja mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásához kapcsolódó fejlesztések támogatása,  az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására első körben 2016. február 15-től 2016. április 15-ig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!