Mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok

Jelenleg elérhető pályázatok:

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

VP2-6.3.1-20

A pályázatok benyújtására 2022. november 17- 2022. november 30 közt van lehetőség.

A Felhívás célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül

Részletekért kattintson ide!

Lezárult pályázatok:

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21

Pályázók köre:

 • Mezőgazdasági termelők, akik árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott vagy Mg-i termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, és a fejlesztendő tevékenység TEÁOR 10 vagy 11 besorolás (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó)

Támogatható tevékenységek:

Élelmiszer-feldolgozó és Borászati üzemek :

 • új eszközök, gépek beszerzése, anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz új eszközök beszerzése
 • energetikai fejlesztések
 • kiirás függvéníében inagatlanfejlesztés és fuvarózó jármű beszerzés

Támogatás mértéke: 

 • Aktuáis kiírás adja meg a minimális és maximális összeget ( akár max 5.0000 millió Ft vissza nem térítendő)

Támogatás intenzitása:

 • a közép-magyarországi régióban: 40%
 • a nem közép-magyarországi régióban: 50%

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

VP2-4.1.1.-20 / VP2-4.1.1.9-21

Pályázók köre:

 • Mezőgazdasági termelők, akik a legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek vagy árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenység az alábbi célterületbe tartozó telepek korszerűsítése

 • Baromfitartó telepek
 • Sertéstartó telepek
 • Szarvasmarhatartó telepek
 • Juh és kecsketartó telepek
 • Egyéb állattartó telepek

Ezen célterületekhez kapcsolódóan:

 • Építéssel járó állattartási kialakítása
 • Építéssel nem járó, állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
 • Energiafelhasználás korszerűsítése

Támogatás mértéke: 

 • Minden telep esetében az aktuáis kiírás adja meg a minimális és maximális összeget ( akár max 2.0000 millió Ft vissza nem térítendő)

Támogatás intenzitása:

 • a közép-magyarországi régióban: 40%
 • a nem közép-magyarországi régióban: 50%

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

VP2-6.3.1-20

Pályázók köre:

 • Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetekt

Támogatható tevékenységek:

 • A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből  származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

Támogatás mértéke: 

 • max 15.000 euró vissza nem térítendő

Kertészeti üzemek megújításának támogatása

VP2-4.1.3.5-21

Pályázók köre:

 • Mezőgazdasági termelők, akik a legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek vagy árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Támogatható tevékenységek:

 • kertészethez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése
 • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei

Támogatás mértéke: 

 • max 25 millió Ft vissza nem térítendő

Támogatás intenzitása:

 • a közép-magyarországi régióban: 40%
 • a nem közép-magyarországi régióban: 50%

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

VP2-4.1.7-21

Pályázók köre:

 • Mezőgazdasági termelők, akik a legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek vagy árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Támogatható tevékenységek:

 • Terménytisztítók és szárítók létesítése, technológiai korszerűsítése, és kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és felújítása
 • Terménytisztítók, terményszárítók, terménytárolók és kapcsolódó épületek enrgetikai korszerűsítése és megújuló energia léteítése

Támogatás mértéke: 

 • 50 – 1.000 millió Ft vissza nem térítendő

Támogatás intenzitása:

 • a közép-magyarországi régióban: 40%
 • a nem közép-magyarországi régióban: 50%

Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása

VP2-4.1.3.4-21

Pályázók köre:

 • Mezőgazdasági termelők, akik a legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek vagy árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Támogatható tevékenységek:

 • Új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése , meglévő bővítése, korszerűsítése
 • Energetikai korszeűsítés

Támogatás mértéke: 

 • 300 – 2.000 millió Ft vissza nem térítendő

Támogatás intenzitása:

 • a közép-magyarországi régióban: 40%
 • a nem közép-magyarországi régióban: 50%

Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása

VP2-4.1.8-21

Pályázók köre:

 • Mezőgazdasági termelők, akik a legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek vagy árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Támogatható tevékenységek:

 • Szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenységek precíziós munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek, kombájnok, betakarítógépek beszerzése

Támogatás mértéke: 

 • 5 – 250 millió Ft vissza nem térítendő

Támogatás intenzitása:

 • a közép-magyarországi régióban: 40%
 • a nem közép-magyarországi régióban: 50%