Mezőgazdasági pályázatok

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása

 • A támogatás igénybevételére borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult.

Támogatható tevékenységek:

 • Új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása:
  • a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódóan
  • a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódóan
 •  rendelet alapján támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése
 • lehetőség vana hatálybalépés előtt beszerzett borászati gépek és technológiai berendezések támogatására is, melyek vonatkozásában a kérelem 2020. november 30 és december 21. között nyújtható be. Ezesetben legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható.

Támogatás mértéke: településtől függően a nettó vételár 20-50 %-a, de maximum 100 millió Ft

A pályázatok benyújtása 2020. november 2-től 2020. november 22-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:
A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Területi korlátozás: Vidéki térségek, tehát az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
 • nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

Támogatás mértéke, összege:

 • Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
 • Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

A pályázatok benyújtása 2020. november 6-tól 2021. december 17-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

A felhívás az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez járul hozzá. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére is. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése támogatható.

A támogatás mértéke:

 • a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a

A támogatás összege:

 • Baromfitartó vagy sertéstartó telepek korszerűsítése:  min. 100 millió Ft, max. 2 milliárd Ft
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése: min. 50 millió Ft, max. 2 milliárd Ft
 • Juh és kecsketartó telepek, vagy egyéb állattartó korszerűsítése:  min. 50 millió Ft, max. 2 milliárd Ft

A támogatási kérelmek benyújtása 2020.10.01-től – 2020.11.02-ig,
valamint 2021.01.04-től 2021.02.01-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kertészeti üzemek korszerűsítése

A felhívás célja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítása és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentésének támogatása. A felhívás a kertészeti létesítmények esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását

A támogatás mértéke:

 • a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 2 milliárd forint

A támogatási kérelmek benyújtása 2020.10.19-től – 2021.02.19-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban – az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kívánja kezelni.

A támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

A felhívás a klímaváltozás hatásaként, illetve a klímaváltozás eredményeként bekövetkezett katasztrófaesemények és kedvezőtlen éghajlati jelenségek kártételeinek megelőzésére irányul.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 10 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 20 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. január 6. napjától 2019. december 07. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.

A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.09.12-től – 2018. 09.11-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése

A felhívás célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

A felhívás célja a mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében, valamint a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására első körben 2016. február 15-től 2016. április 15-ig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése

A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 20. naptól 2018. május 21. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Sertéstartó telepek korszerűsítése

A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.05.03-tól – 2018. 06. 03-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.05.02-től – 2018. 06. 02-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Baromfitartó telepek korszerűsítése

A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.05.04-től – 2018. 06. 04-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Állattartó telepek korszerűsítése

A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 200 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.05.06-tól – 2018. 06. 06-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

Jelen Felhívás keretében, olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak.

A támogatási összeg a tárgyév július 31-ig az egységes kérelemben bejelentett, illetve szeptember 30-ig, a biztosító által megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító, illetve a szerződő fél díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.

A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

Hazánkban a Natura hálózat gyep hasznosítású területeire speciális földhasználati előírások vonatkoznak, melyek betartása többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentenek a gazdálkodók számára. A támogatás célja a jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 69 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év.

A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

Hazánkban a Natura hálózat erdő hasznosítású területeire speciális, a közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező szerkezeti és funkcionális elemeinek, valamint az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű fajok életfeltételeinek biztosítását szolgáló erdőgazdálkodási kötelezettségek vonatkoznak, melyek betartása többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentenek a gazdálkodók számára. A támogatás célja a jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: korcsoporttól és faállománytípus csoporttól függően legalább 41, de legfeljebb 237 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év.

A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

A támogatás fő céljai a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erősítése.

 • A támogatás hozzájárul a gyepterületek és takarmánytermő területek megőrzéséhez, jövedelemkiegészítést biztosít a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken a
  mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére.
 • Közvetve ösztönzi a hátrányos természeti adottságokhoz alkalmazkodó, piaci jelentőséggel bíró
  és a különleges jellegű (gyakran veszélyeztetett állatfajokhoz tartozó) élőállatok tartását.
 • A kompenzációs kifizetések az érintett területeken hozzájárulnak a gazdálkodási tevékenység
  fenntartásához, a gazdaságok életképességének, helyzetének javulásához.
 • A támogatás hozzájárul a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megvalósulásához is.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 85,9 euró/ha. A támogatási összeg hektár alapra van vetítve.

A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létesítése, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.04-től – 2018. 03. 03-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kertészet korszerűsítése- gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 50 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kertészet korszerűsítése – üveg – és fóliaházak létesítése, energetikai hatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

A jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.07-től – 2018. 03. 06-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának támogatásával

Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén, így a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, korszerű ültetvények kialakítása, fajtaválaszték korszerűsítése, termésátlagok és minőség javítása, öntözés korszerűsítése támogatható a pályázat keretében.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

Jelen felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.

Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.21-től – 2018. 03. 20-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése

A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. A felhívás keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági termelők, akik a jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az előírásoknak megfelelő trágyatárolóikat.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának időtartama
– január 11 – február 12.
– május 09 – június 10.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Jelen felhívás célja mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásához kapcsolódó fejlesztések támogatása,  az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására első körben 2016. február 15-től 2016. április 15-ig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!