Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

KAP-RD01a-RD12-1-24

A pályázatok benyújtására 2024.07.24-2025.03.03 közt van lehetőség 4 szakaszban

Támogatás célja

A felhívás elsődleges célja a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítésének támogatása. További cél a folyamatosan változó piaci igények kielégítéséhez szükséges innovatív termesztéstechnológiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, a fajtaválaszték korszerűsítése, az öntözött ültetvények területének növelése, valamint az ökológiai művelésmód alkalmazásának elősegítése

Pályázók köre

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést.

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 7. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

2. Kollektív beruházás keretében:

Kollektív műveletnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

  • Állami elismeréssel rendelkező együttműködés (termelői csoport, termelői szervezet és termelői integrációs szervezet)
  • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet
  • A szociális szövetkezetek

3. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások.

Kötelezettségek

Fenntartási kötelezettség: Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig,

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. értékelési szakasz: 2024. július 24. – 2024. augusztus 7.

2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 8. – 2024. augusztus 21.

3. értékelési szakasz: 2025. február 4. – 2025. február 17.

4. értékelési szakasz: 2025. február 18. – 2025. március 03.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

1.célterület – Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek

I. Gyümölcstermő ültetvények telepítése:

A 9. melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajokból 2 és egyéb fajokból, az előírt követelményeknek megfelelő konvencionális vagy ökológiai művelésű ültetvény létrehozása. Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.

1. Új ültetvény telepítése: Ültetvény telepítése olyan területen, melyen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem található ültetvény. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.

 2. Ültetvénycsere: A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a beruházással érintett területen – meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése . Amennyiben a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta a – a 9. melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott – termőre fordulástól számított 10 évet, abban az esetben a 9. melléklet II/a. táblázat 1. és 2. soraiban szereplő ’ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége’ elszámolható. A legkisebb támogatható ültetvényméret és táblaméret vonatkozásában az 1. pontban leírtak az irányadók.

II. Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény (a 9. melléklet I. táblázatban szereplő fajok vonatkozásában) korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy együttesen is megvalósíthatók

1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása: a) a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása, b) jégháló beszerzése, kiépítése.

2. Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása (a meglévő ültetvény védelmére elegendő fagyvédelmi kapacitás kiépítése támogatott): Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.

3. Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).

4. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a felhívás 3.3. III. 14. és a 9.4. pontjainak figyelembe vételével (akkor támogatott, ha a meglévő ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot: a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése. b) Önjáró betakarítógépek beszerzése. c) Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése. d) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

III. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

1. A 9. melléklet III. táblázatában szereplő3 gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.

2. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése a felhívás 3.3. III. (A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások) 15. pontjának figyelembevételével, vagyis csak akkor támogatott, ha a meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot: a) fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.

3. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a felhívás 3.3. III. (A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások) 15. és 9.4. (Az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások ) pontjainak figyelembevételével: a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése. b) Önjáró betakarítógépek beszerzése. c) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

IV. Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek:

1. Új borszőlőültetvény telepítése. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni a 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

2. Borszőlő betakarítására alkalmas gépek beszerzése a felhívás 3.3. III. (A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások) 16. (meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot) és 9.4. (Az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások) pontjainak figyelembevételével:

a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.

b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. Mindkét célterület vonatkozásában: tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos előírásokat az ÁÚF tartalmazza.

2. Az 1. célterülethez vonatkozásában:

1. A felhívás 3.1.1. I. pontban („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán, amennyiben azt az 9. melléklet I. táblázat ’H’, ’I’ és ’J’ oszlopa az adott kultúra vonatkozásában kötelezően megvalósítandó (elvárt) követelményként jelöli:

a) Támrendszer, kiépítése (ültetvénycserének nem minősülő újratelepítés, valamint ültetvénycsere esetén, a meglévő támrendszer figyelembe vehető a követelmény teljesítésénél, amennyiben a telepítési terv szerinti térállásnak megfelelő).

b) Jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése, (ültetvénycsere esetén, a meglévő jégháló takarás és a meglévő támrendszer figyelembe vehető a követelmény teljesítésénél, amennyiben a telepítési terv szerinti térállásnak megfelelő).

c) Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (a kiépített fagyvédelmi kapacitásnak le kell fedni az új ültetvény egész területét).

 2. A 3.1.1. IV. pont („Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek”) esetében, a telepítési terv szerinti, az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kiépítése.

3. A 2. célterület vonatkozásában:

1. A 3.1.1. I. pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenységek kapcsán a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése:

a) Víztakarékos (csepegtető vagy mikroszórófejes) öntözőrendszer kiépítése. (A Kedvezményezett saját erőből is megvalósíthatja, tehát a víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.)

Nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében a 3.1.1. és 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenységek nem támogathatók.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívás keretében nem támogathatóak az alábbi tevékenységek:

1. Ingatlan vásárlása.

2. Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés.

3. Zárt rendszerű növényházak kialakítása. (a telepítési terv szerint fóliaborítás és a szükséges támrendszer beszerzése, mint esőkár megelőzősét szolgáló technológia támogatott.)

 4. Az öntözőrendszer működtetéséhez szükséges, felszíni vagy felszín alatti vizekből töltendő puffertározók létesítése, öntözővíz tározók létesítése

Projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Projekt megvalósítás időtartama:

Maximum 24 hónap

Támogatás összege:

– maximum 500 millió forint.

Támogatás maximális mértéke:

– mindkét célterület esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%- a,

az alábbi kivétellel:

· az időjárási kockázatok mérséklését szolgáló beruházások vonatkozásában:

§ a felhívás 3.1.1. fejezet 1. célterület II. 1., 2. és 3. pontok szerint,

§ a felhívás 3.1.2. fejezet 2. a), b) és c) pontok szerint,

§ a felhívás 3.1.2.1. 2. pont 1. a), b) és c) pontok szerint megvalósuló fejlesztések esetében az összes elszámolható költség 65%-a.

· a 2. célterület vonatkozásában, meglévő öntözőrendszerek felújítása tevékenység (a felhívás 3.1.2. fejezet 3. pontja szerint) esetében a támogatás az összes elszámolható költség 70%-a

Támogatási előleg összege:

A támogatási összeg 25%-a, maximum 100 millió