Állattartó telepek megújításának támogatása

 KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24

(kis beruházások )

A pályázatok benyújtására 2024.07.25-2025.02.03 közt van lehetőség 4 szakaszban

Támogatás célja

 • Állattartó gazdaságok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, új épületek, építmények kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állításával.
 • Állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújításával, technológiáinak korszerűsítésével, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák kialakításával csökken az ágazat energiafelhasználása.
 • Állattartó gazdaságok ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő technológiai fejlesztések megvalósítása, levegő minőségének javítása, a felszíni és felszínalatti vizek terhelésének csökkentése.
 • A járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatának csökkentése.
 • Olyan állatjóléti beruházások elősegítése, amelyek túlmutatnak az általános telepi fejlesztésen és az általánosan alkalmazott gyakorlatokból eredő szabályokon.

Pályázók köre

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést.

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 7. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

2. Kollektív beruházás keretében:

Kollektív műveletnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködés (termelői csoport, termelői szervezet és termelői integrációs szervezet)
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet
 • A szociális szövetkezetek

3. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások.

Kötelezettségek

Fenntartási kötelezettség:

 • A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig,

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. értékelési szakasz: 2024. július 25. – 2024. július 08.

2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.

3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.

4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

1.) célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése (beleértve új állattartó telepek létesítését is)

 1. Baromfitartó telepek korszerűsítése Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódóan:
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése – Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó) tartásához kapcsolódóan:
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése – Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény tartásához kapcsolódóan:
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
 • Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése – Juh- és kecskefélék tartásához kapcsolódóan:
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, a juh és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.
 • Egyéb állattartó telepek korszerűsítése – Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartásához kapcsolódóan:
 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, egyéb állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

2.) célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó zöld beruházások megvalósítását is) – Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

 • Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (hőtechnikai adottság-, fűtés/hűtés rendszer-, világítás-, technológiai berendezések korszerűsítés):
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

3.) célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is) – Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

 • Ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések (pl.: meglévő trágyatárolók fedése, új, az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása)

Trágyatároló kialakítása kizárólag fedett kivitelben és csak új állattartó telep létesítése kapcsán (= zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás esetén), illetve nem működő állattartó telep (=a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éves időszakban a művelettel érintett állattartó telepen nem folyt állattartó tevékenység) termelésbe történő bevonását célzó művelet esetén támogatott!

 • Új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat. (pl.: légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése)

4.) célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is):

 1. Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása (építés, eszköz/gép beszerzés) – Valamennyi az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.
 1. Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából.:

Karámok építése vagy átépítése a sertések mozgási szabadságának növelése, illetve nagyobb

férőhely biztosítása érdekében.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése kötelező.

 • Projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés)
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 1. Minden állatfaj kapcsán:
 • Az 1. célterület vonatkozásában a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés jában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását;
 • Az 1. célterület vonatkozásában az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése (pl. mezőgazdasági pótkocsi, rakodógép, homlokrakodó, targonca) beszerzése korlátozás figyelembevételével;
 • Az 1. és 4. célterület 1. pontja kapcsán telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása korlátozás figyelembevételével.
 1. Minden állatfaj kapcsán az 1.célterület vonatkozásában: a szerves trágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: szervestrágyaszóró, trágya kijuttató adapter, hígtrágya kijuttatás céljára szolgáló hígtrágya szállító tartálykocsi), korlátozás figyelembevételével. (A hígtrágya injektáló beszerzése a 3. célterületen belül önállóan, míg a rakodógépek beszerzése az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése alatt támogatott.)
 1. Az 1. célterület kapcsán termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenysége:
 • az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása,
 • az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (pl.: telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása).
 1. A 4. célterület kapcsán:
 • vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása,
 • karanténistálló kialakítása,
 • higiéniai sorompó (beléptető kapu kézfertőtlenítővel) kialakítása,
 • bálatakaró ponyva (minimum 12 m * 25 m méretű) beszerzése,
 • szabadtartás esetén járványvédelmi madárháló beszerzése,
 • telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással.

6. Minden célterület kapcsán:

 • Immateriális beruházások megvalósítása: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

Nem támogatható tevékenységek

 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése.
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.
 • Mezőgazdasági géptároló / gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása.
 • Forgóeszközök beszerzése.
 • Szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi (kivéve trágyaszállító pótkocsi).
 • 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak.

Projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Projekt megvalósítás időtartama:

Maximum 24 hónap

Támogatás mértéke:

 • Alaptámogatás mértéke: 50%
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása esetében a támogatás az összes elszámolható költség 70%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Kollektív módon megvalósuló beruházás az alaptámogatáson felül +10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

Több szempont érvényesítése esetén az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 65%-ot

Támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 200 millió Ft.

Az egyes célterületekre vonatkozó további korlátok:

 • célterület („Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében”): maximum 50 millió Ft.
 • célterület („Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával”): maximum 30 millió Ft.

Támogatási előleg összege:

A támogatási összeg 25%-a, maximum 50 millió.