Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24

( Nagy beruházások)

A pályázatok benyújtására 2024.07.30-2025.03.17 közt van lehetőség 4 szakaszban

Támogatás célja

 • Állattartó gazdaságok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, új épületek, építmények kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állításával.
 • Állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújításával, technológiáinak korszerűsítésével, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák kialakításával csökken az ágazat energiafelhasználása.
 • Állattartó gazdaságok ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő technológiai fejlesztések megvalósítása, levegő minőségének javítása, a felszíni és felszínalatti vizek terhelésének csökkentése.
 • A járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatának csökkentése.
 • Olyan állatjóléti beruházások elősegítése, amelyek túlmutatnak az általános telepi fejlesztésen és az általánosan alkalmazott gyakorlatokból eredő szabályokon.

Pályázók köre

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést.

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 7. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

2. Kollektív beruházás keretében:

Kollektív műveletnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködés (termelői csoport, termelői szervezet és termelői integrációs szervezet)
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet
 • A szociális szövetkezetek

Kötelezettségek

Fenntartási kötelezettség:

 • A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig,

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. értékelési szakasz: 2024. július 30. – 2024. augusztus 12.

2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 13. – 2024. augusztus 26.

3. értékelési szakasz: 2025. február 18 – 2025. március 03.

4. értékelési szakasz: 2025. március 04. – 2025. március 17.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése (beleértve új állattartó telepek

létesítését is)

 1. Baromfitartó telepek korszerűsítése – Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódóan:
 • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a baromfitartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
 • Baromfitartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 1. Sertéstartó telepek korszerűsítése – Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó) tartásához kapcsolódóan:
 • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a sertéstartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése)
 • Sertéstartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 1. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése – Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény tartásához kapcsolódóan:
 • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása (beleértve a falközi silótér létesítését), etetés és itatás technológiájának kialakítása)
 • Szarvasmarhatartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 1. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése – Juh- és kecskefélék tartásához kapcsolódóan:
 • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)
 • Juh- és kecsketartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
 1. Egyéb állattartó telepek korszerűsítése – Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartásához kapcsolódóan:
 • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
 • Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)

2. célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó zöld beruházások megvalósítását is) – Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

 • Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (hőtechnikai adottság-, fűtés/hűtés rendszer-, világítás-, technológiai berendezések korszerűsítés):
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

3. célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is) – Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

 • Ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések (pl.: meglévő trágyatárolók fedése, új, az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása.

Trágyatároló kialakítása kizárólag fedett kivitelben és csak új állattartó telep létesítése kapcsán (= zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás esetén), illetve nem működő állattartó telep (=a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éves időszakban a művelettel érintett állattartó telepen nem folyt állattartó tevékenység) termelésbe történő bevonását célzó művelet esetén támogatott!

 • Új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat. (pl.: légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése)

4. célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is)

 1. Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása (építés, eszköz/gép beszerzés) – Valamennyi az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.
 1. Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából:

Karámok építése vagy átépítése a sertések mozgási szabadságának növelése, illetve nagyobb férőhely biztosítása érdekében, az alábbi megoldások valamelyikével:

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése kötelező.

 • Projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés)
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 1. Minden állatfaj kapcsán:
 • Az 1. célterület vonatkozásában a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását;
 • Az 1. célterület vonatkozásában az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése (pl. mezőgazdasági pótkocsi, rakodógép, homlokrakodó, targonca) beszerzése korlátozás figyelembevételével;
 • Az 1. és 4. célterület 1. pontja kapcsán telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása korlátozás figyelembevételével.
 1. Minden állatfaj kapcsán az 1.célterület vonatkozásában: a szerves trágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: szervestrágyaszóró, trágya kijuttató adapter, hígtrágya kijuttatás céljára szolgáló hígtrágya szállító tartálykocsi), korlátozás figyelembevételével. (A hígtrágya injektáló beszerzése a 3. célterületen belül önállóan, míg a rakodógépek beszerzése az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése alatt támogatott.)
 1. Az 1. célterület kapcsán építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:
 2. Baromfitartó telepek korszerűsítése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
 • Tojásjelölő,- osztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése.
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda)
 • A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter),
 • Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.
 • Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása)
 • A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter).
 • Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
 • Kizárólag ló- és nyúltartás kapcsán: A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló).
 1. Az 1. célterület kapcsán termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenysége:
 • az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása,
 • az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (pl.: telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása).
 • A 4. célterület kapcsán:
 • vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása,
 • karanténistálló kialakítása,
 • higiéniai sorompó (beléptető kapu kézfertőtlenítővel) kialakítása,
 • bálatakaró ponyva (minimum 12 m * 25 m méretű) beszerzése,
 • szabadtartás esetén járványvédelmi madárháló beszerzése,
 • telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással.
 • Minden célterület kapcsán:
 • Immateriális beruházások megvalósítása: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

Nem támogatható tevékenységek

 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése.
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.
 • Mezőgazdasági géptároló / gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása.
 • Forgóeszközök beszerzése.
 • Szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi (kivéve trágyaszállító pótkocsi).
 • 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak.

Projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Projekt megvalósítás időtartama:

Maximum 36 hónap

Támogatás mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • minimum 200 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft.

Az egyes célterületekre vonatkozó további korlátok:

 • 3. célterület („Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében”): maximum 500 millió Ft.
 • 4. célterület („Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával”): maximum 30 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:

 • az 1. célterület („Állattartó telepek általános korszerűsítése”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • a 2. célterület 1. pontja („Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • a 2. célterület 2. pontja („Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a,
 • a 3. célterület („Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 80%-a,
 • a 4. célterület („Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával”) esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a.

Az alábbi esetekben az 1. célterület, és a 2. célterület 1. pontja kapcsán – akár több szempont egyidejű teljesítésével – az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás érvényesíthető azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Kollektív módon megvalósuló beruházás az alaptámogatáson felül +10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

A 2. célterület 2. f) pontja („Anaerob lebontásra (biogáz termelésre) alapuló rendszerek kialakítása”) esetében, amennyiben a megvalósítandó biogázüzem termelési kapacitása meghaladja az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő energiamennyiséget az alábbi támogatási mértékek alkalmazandók:

A megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésheznyújtott beruházási támogatás (vagyis a biogázüzem létesítése) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át. A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén százalékponttal növelhető.

Támogatási előleg összege:

A támogatási összeg 25%-a, maximum 500 millió.