K + F pályázatok

Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. október 5. 12:00 óra.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. december 4. 12:00-ig lehetséges.

Támogatás célja

A Felhívás célja a népegészségügyi szempontból jelentős megbetegedések korai diagnózisát és terápiáját segítő kutatásfejlesztési projektek támogatásának biztosítása.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

  1. népegészségügyi feladatokhoz kapcsolódó Országos szintű ellátását elősegítő új diagnosztikai és terápiás eljárások kidolgozása.
  2. jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak.
  3. Magyarországon ideiglenesen vagy tartósan hiányterméknek minősülő termék helyettesítésére irányuló prototípus, termék létrehozása.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek (min. 50%)

I. Kísérleti fejlesztés

II. Alkalmazott (ipari) kutatás

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  1. Eszközbeszerzés
  2. Immateriális javak beszerzése
  3. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
  4. Projekt koordinációs tevékenység
  5. Közbeszerzési tevékenység
  6. Piacra jutási tevékenység
  7. Iparjogvédelmi tevékenység

 Támogatás összegetámogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 200 millió Ft, maximum 2.000 millió Ft.

Támogatás mértéke: maximum 70 %